Německý jazyk je mou vášní již od dětských let, kdy jsem si jej osvojila právě při dvouletém pobytu v Německu. Od této doby jsem se neustále zdokonalovala a hledala možnosti dalšího rozvoje mých jazykových schopností.

Již od nástupu na vysokou školu jsem se zabývala překlady a s každou provedenou zakázkou jsem se stále posouvala na vyšší úroveň, což dokládají také mé certifikáty. V roce 2013 jsem nastoupila na Ostravskou univerzitu v Ostravě obor Němčina pro hospodářskou sféru a studium jsem zakončila roku 2016 státní závěrečnou zkouškou s titulem Bc. Dále jsem pokračovala navazujícím magisterským studiem obor Překladatelství a tlumočnictví.

V roce 2018 jsem studium zakončila státní závěrečnou zkouškou s titulem Mgr. Během tohoto navazujícího studia jsem strávila jeden rok na Karl-Franzens-Universität Graz.