Pro překladatele jsou důležité informace, čeho se text týká, jaký je jeho rozsah, do kdy má být překlad hotov. V návaznosti na tyto informace lze pak určit předběžnou cenu překladu.

Pro tlumočníka jsou důležité informace, o jaký typ tlumočení jde (konsekutivní, simultánní, šušotáž…) čeho se jednání bude týkat, kde se jednání bude konat, jak dlouho bude tlumočnický výkon probíhat (do doby tlumočení se započítávají všechny přestávky, přesuny apod.).

Ceník

Překlady

překlad do češtiny od 350 Kč / NS 
překlad do němčiny od 450 Kč / NS 
příplatek za expresní překlad od 150 Kč / NS 
korektury od 100 Kč / NS 
přepis textu od 100 Kč / NS

NS – normostrana (250 slov výchozího textu)

Minimální fakturovaný rozsah – 1 NS

Cena je u každé zakázky určována individuálně dle náročnosti textu, jeho formátování apod. Pakliže máte zájem o překlad Vašeho dokumentu, objednejte si nezávaznou kalkulaci ceny.

Tlumočení

konsekutivní tlumočení od 700 Kč / hodinu od 6000 Kč / den
simultánní tlumočení od 1000 Kč / hodinu od 8000 Kč / den

Konsekutivní tlumočení - následné tlumočení v přestávkách vždy po několika větách

Simultánní tlumočení - souběžné tlumočení za použití tlumočnické techniky

 hodinová sazba do 4 hodin

 denní sazba: 4 až 8 hodin

Uvedené ceny jsou orientační. U každé zakázky je cena určována individuálně. Pakliže potřebujete tlumočnické služby, neváhejte mne kontaktovat a nastínit Vaše požadavky. Nabídnu Vám cenu na míru.

Součástí těchto cen nejsou případné výlohy, které zákazník hradí v plné výši dle skutečnosti.

Aby bylo možné zajistit co nejvyšší kvalitu tlumočení, je vhodné, aby klient dodal alespoň několik dní před akcí všechny dostupné podklady pro co nejlepší možnou přípravu tlumočníka (program, seznam účastníků, prezentace, dokumenty, glosáře apod.)

Storno objednávky je nutné oznámit nejméně 24 hodin před začátkem akce. V opačném případě je účtována cena za službu v plné výši.

Doprava

doprava na místo vlastním automobilem 7 Kč / km

Zahrnuje cenu pohonných hmot a amortizace.

Způsoby objednávky

E-mail

Dokumenty k překladu,Vaši poptávku tlumočení, či cenové nabídky zašlete na adresu zc.snoitalsnart-avosotrab@ofni .

Pošta

Vaše dokumenty lze zaslat také poštou na adresu: Skřivánčí 4, Opava, 746 01.

Telefon

Na překladech, či tlumočení je možné se dohodnout i telefonickou cestou na čísle: +420 737 267 749