Nabízím konsekutivní tlumočení obchodních jednání, školení, konferencí a šušotáž (pro jednu až tři osoby) – jak z němčiny, tak i do němčiny. Dále simultánní tlumočení do českého jazyka. Tlumočím jak pro české, tak i zahraniční klienty v České republice i kdekoli v zahraničí.

Konsekutivní tlumočení

Tlumočení probíhá bez podpory tlumočenické techniky po skončení projevu, který má být přetlumočen (většinou po kratších úsecích - 3-4 min). Vzhledem k časové náročnosti se tato techniko hodí spíše pro menší skupiny, jednání nebo konverzaci např. v restauracích apod.

Simultánní tlumočení

Tlumočení probíhá ve stejnou dobu jako projev pomocí mikrofonu ve zvukově izolovaných tlumočnických kabinách, kdy tlumočník řečníkovi naslouchá pomocí sluchátek. Posluchači potřebují pro poslech tlumočení sluchátka a každé přihlášení se o slovo musí být přenášeno pomocí mikrofonu.

Simultánní tlumočení je vysoce komplexní proces, při kterém probíhá více činností zárověň (poslech – analýza slyšeného – předpokládání dalšího směřování textu – převod do cílového jazyka – mluvení). Tento proces vyžaduje nejvyšší koncentrovanost.

Šušotáž

Tlumočení probíhá simultánně ale bez použití techniky, tedy šeptáním pro maximálně 2-3 osoby.

Důležité: Při šušotáži se zvyšuje šum v sále.